Kernprestaties

Sterke voortgang op strategie

Header Kerncijfers

In 2021 boekten we goede vooruitgang op onze strategische en financiële ambities. We hebben een belangrijke stap gezet naar duurzame omzetgroei en de inzet op klantgerichtheid werpt zijn vruchten af, wat blijkt uit de verbetering van de klanttevredenheid in zowel Zakelijke markt als Consumentenmarkt.

Financiële kernprestaties

Geschoonde EBITDA AL 1, 2
€ miljoenen
Ebitda
2019
2.317
2020
2.320
2021
2.347
Groei vrije kasstroom 1
€ miljoenen
Vrije kasstroom
2019
726
2020
765
2021
784
Kapitaalinvesteringen 1
€ miljoenen
Kapitaalinvestering
2019
1.115
2020
1.147
2021
1.216
Toegewijd aan progressief dividendbeleid
€ centen
Regulier Dividend
2019
12,5
2020
13
2021
13,63
Rendement op het aangewend kapitaal 4
Rendement aangewend kapitaal
2020
10,1%
2021
11%
Totaal aandeelhoudersrendement (TSR) 5
KPN Grafiek2b
Telco index 2021
16,2%
KPN 2021
15,1%

Niet-financiële kernprestaties

Netwerkinfrastructuur
# FttH huishoudens
Netwerkinfrastructuur huishoudens met glasvezel
2019
2,47m
2020
2,78m
2021
3,22m
Netwerkinfrastructuur 6
Sites 5G klaar
Netwerkinfrastructuur Gemoderniseerde masten
2019
641
2020
2.936
2021
4.000
Netwerksnelheid
Gemiddelde maximale downloadsnelheid breedband vast per jaareinde (Mbps)
Netwerksnelheid vast breedband
2019
236
2020
377
2021
446
Netwerksnelheid
Gemiddelde 5G-downloadsnelheid mobiel netwerk per jaareinde (Mbps)
Netwerksnelheid mobiel netwerk
2021
210
Energieverbruik in petajoule
Energie verbruikt door KPN
Energieverbruik Door KPN in petajoule
2019
2,728
2020
2,428
2021
2,132
Energieverbruik in petajoule 7
Geschatte besparing op energieverbruik door KPN-klanten
Energieverbruik Geschatte energiebesparing door KPN klanten in petajoule
2019
3,437
2020
9,8022
2021
6,588
Consumentenmarktproducten en -diensten
Vast-mobiele huishoudens als percentage van vaste huishoudens
Fixed mobile household
2019
52%
2020
53%
2021
54%
Consumentenmarktproducten en -diensten
Mobiele abonnees
Postpaid customers
2019
3,588m
2020
3,584m
2021
3,647m
RepTrak Reputatiescore
Reputatie
2019
74,4
2020
76
2021
74,4

Strategie

Nederland verbinden met glazvezel
Glasvezelvoetafdruk KPN
Fiber Footprint
2019
31%
2020
35%
2021
40%
5G dekking Nederlandse bevolking
Bevolkingsdekking
Population Coverage
2021
81%
Nederland verbinden met glasvezel
Uitrol opschalen naar gemiddeld 9k per week
Rollout
2019
2k
2020
6k
2021
9k
Consumentenmarkt
Stabiel klantenbestand: huishoudens
Households base
2020
3,55m
2021
3,53m
Zakelijke markt
Stabiel tot groeiend klantenbestand: mobiel, breedband, VoIP, vaste telefonie
Business growth
2019
2,9m
2020
3,1m
2021
3,2m
Consumentenmarkt
Klanttevredenheid
Klanttervredenheid
2019
19
2020
11
2021
16
Zakelijke markt
Klanttevredenheid
Klanttervredenheid
2019
-4
2020
-2
2021
4
Nieuwe manier van digitaal werken
Medewerkersbetrokkenheid
Employee engagement
2019
77%
2020
86%
2021
82%
Voortgezet gedisciplineerd kostenbeheersingsprogramma
Indirecte kostenreductie (€)
Costreductions
2019
141m
2020
137m
2021
47m
  1. Op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten.
  2. KPN definieert EBITDA als bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (incl. waardeverminderingen) van materiële vaste activa en afschrijvingen (incl. waardeverminderingen) van immateriële activa. De geschoonde EBITDA na leases is afgeleid van EBITDA en gecorrigeerd voor herstructureringskosten en eenmalige posten (‘geschoond’) evenals voor leasekosten, inclusief afschrijving van met een gebruiksrecht overeenstemmende activa en rente op leaseverplichtingen (‘na lease’ of ‘AL’)
  3. Wordt voorgelegd aan de AVA op 13 april 2022
  4. Netto bedrijfsresultaat minus aanpassingen voor belastingen, gedeeld door het werkzaam vermogen
  5. Gebaseerd op de slotkoers van KPN van de laatste handelsdag van 2020
  6. Opnieuw vastgesteld aantal inclusief vervangingslocaties en verdichtingslocaties
  7. 2020 cijfer is aangepast vanwege bijgewerkte berekeningsmethode

Download complete jaarverslag

KPN Integrated Annual Report 2021 Spread navigation / 13 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2021 / 3 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 ESEF / 2 MB Download
Consolidated Financial Statements / 3 MB Download
Social figures / 140 KB Download
Environmental figures / 214 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden