Waardecreatiemodel

Waarde leveren op de korte en lange termijn

Header WCM

Wij vormen de kern van het verbonden leven van onze klanten. Met passie bieden we veilige, betrouwbare en toekomstbestendige netwerken en diensten aan, zodat mensen altijd en overal met elkaar verbonden kunnen zijn en om tegelijkertijd een wereld te creëren die welvarender en schoner is.

Om een goed inzicht te krijgen van onze invloed op de samenleving, hebben we de waarde die we creëren voor onze stakeholders en onze invloed op de samenleving vastgesteld aan de hand van zes ‘kapitalen’ van het IIRC (International Integrated Reporting Council).

Onze waardevolle kapitalen
De kapitalen waarmee wij werken

We hebben die bedrijfsmiddelen uitgelicht die het meest waardevol zijn voor ons bedrijfsmodel en die bijdragen aan de uitvoering van onze kernactiviteiten.

Customers 2
Trouwe klanten
Partnerships 2
Krachtige samenwerkingsverbanden en leveranciers
Networks 2
Toekomstbestendige infrastructuur en mobiel spectrum
Workforce 2
Deskundig en gemotiveerd personeel
Financia Basis 2
Solide financële basis
Green Energy 2
Klimaatneutraal

Bedrijfsmodel
‘We zetten alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden
met een duurzame toekomst’

Onze ambitie

Nederland het best verbonden land
ter wereld maken en van klanten de
voorkeurspartner worden in het
digitale leven

Strategische thema's

  • Benutten en uitbreiden van superieur netwerk
  • Uitbreiden en versterken van klantenbestand
  • Vereenvoudigen en stroomlijnen van de bedrijfsprocessen

Waarborgen van waarde

  • Goed bestuur
  • Naleving
  • Risico en controle

Onze ambitie

Infrastructure 2
Netwerkinfrastructuur
Products and services 2
Flexibele, eenvoudige en gebundelde producten en diensten
Innovation and digitalization 2
Focus op innovatie en digitalisering
Privacy and security 2
Privacy en veiligheid waarborgen
Employability 2
Duurzame inzetbaarheid
Environmental Performance 2
Milieuprestaties en verantwoorde leveringsketen

We creëren waarde voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers, en we hebben lange termijn impact op de gehele Nederlandse samenleving.

Impact in Nederland

Industry innovation and infrastructure
Veilige, toekomstbestendige connectiviteit
Sustainable cities and communities
Sociale en digitale inclusie
Response consumption and production
Milieu-impact

Download complete jaarverslag

KPN Integrated Annual Report 2021 Spread navigation / 13 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2021 / 3 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 ESEF / 2 MB Download
Consolidated Financial Statements / 3 MB Download
Social figures / 140 KB Download
Environmental figures / 214 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden