Jaarverslag 2021 Iedereen in Nederland verbinden met een duurzame toekomst
Case header Healthcare

Meer zelfstandigheid door de inzet van zorgdomotica

“In de afgelopen twee jaar werd Nederland zich nog bewuster van de toenemende druk op de zorg. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de hoeveelheid ziekenhuisbedden en de capaciteit van de Intensive Care. Het tekort aan zorgpersoneel is echter in de gehele zorgsector een probleem en de vraag naar zorg zal in de toekomst nog verder toenemen. Het vereist dan ook creatieve en innovatieve ideeën om de zorg een duurzamer perspectief te geven. Dat gaan we niet alleen oplossen met extra geld en personeel, we moeten slimmer gaan werken met de middelen die we hebben. Digitalisering is in onze beleving één van de belangrijkste transformaties om dat goed in te vullen.

Vinood Mangroelal
Vinood Mangroelal
EVP KPN Health

Het vergroten van zelfstandigheid van patiënten lijkt voor sommige zorgvraagstukken een oplossing. Iets waar we vanuit KPN Health maar al te graag aan bijdragen. Zorgdomotica wordt steeds slimmer en kan zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten ontlasten. Een cruciale succesfactor hierbij is de juiste aandacht voor impact en adoptie van technologie. Bij KPN Zorgvrij bouwen we de techniek om de zorgprocessen heen en niet andersom. Door zorgverleners uit te rusten met zorgdomotica en slimme ICT-oplossingen, kunnen we hen in hun werk ondersteunen.

"Een goede begeleiding is de sleutel tot het succes."

Goed voorbeeld zijn de zorginstellingen voor ouderen, die steeds meer te maken krijgen met steeds complexere zorg. De nadruk op langer thuis wonen betekent dat ouderen pas voor een verpleeghuis in aanmerking komen als zij echt niet meer zelfstandig kunnen wonen. Met onze zorgdomotica-propositie bieden we een oplossing voor zowel de cure- als de care-markt ter ondersteuning van de sterke vergrijzing in Nederland. We bedienen zo diverse groepen: senioren die langer thuis wonen (extramuraal), senioren of mensen met een beperking in verpleeghuizen (intramuraal) en mensen die eigenlijk niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar voor wie nog geen plek is in een verpleegtehuis. Voorbeelden van die laatste groep zijn mensen met dementie, die je met technologie vaak kan helpen om verantwoord thuis te blijven wonen.

Zorgprofessionals vrezen vaak dat meer technologie ook meer afstand tot de cliënt betekent, al blijkt in de praktijk dat zij juist meer tijd en overzicht krijgen. KPN heeft op dit gebied de afgelopen jaren veel lessen geleerd in wat wel én niet werkt. Een goede begeleiding is cruciaal voor het succes van een nieuw domoticasysteem. Dat bleek onder meer bij een aantal verpleeghuizen van Zorgspectrum Het Zand. Daar is een nieuw domoticasysteem uitgerold, met veel aandacht voor verandermanagement en adoptie. Door de inzet van alarmeringssystemen en leefstijlmonitoring krijgen de cliënten maximale bewegingsvrijheid binnen hun leefruimte. Alle informatie komt handig en overzichtelijk geïntegreerd binnen op één device en de zorgprofessionals en mantelzorgers houden zo meer tijd over voor persoonlijke contacten. De oplossingen voor meer zelfstandigheid bieden rust, veiligheid en zekerheid, voor zowel de cliënt als zorgprofessional.”

Download complete jaarverslag

KPN Integrated Annual Report 2021 Spread navigation / 13 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2021 / 3 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 ESEF / 2 MB Download
Consolidated Financial Statements / 3 MB Download
Social figures / 140 KB Download
Environmental figures / 214 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden