Jaarverslag 2021 Iedereen in Nederland verbinden met een duurzame toekomst
Case header Hybridewerken

Hybride werken; altijd maatwerk

"Onze nieuwe manier van werken, hybride werken, is de afgelopen twee jaar in een versnelling gekomen. Voor KPN is het niet nieuw, want wij zijn al sinds 2008 actief om plaats-en tijdonafhankelijk werken mogelijk te maken. Gemiddeld waren kantoormedewerkers van KPN al 20 procent van hun werktijd thuis aan het werk. Toch is er door de coronacrisis veel veranderd. We gingen opeens van 5.500 medewerkers per dag op onze kantoren naar 350, en van 20 procent naar vrijwel 100 procent thuiswerken. En nu moeten we op zoek naar een nieuwe balans. Een balans die steeds weer onder spanning staat op het moment dat er nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

Lisette Oosterbroek
Lisette Oosterbroek
Directeur HR KPN Expertisecentra

Aandacht voor elkaar is in deze tijd het allerbelangrijkste. Vanuit HR ondersteunen we om te zorgen dat alle medewerkers zich verbonden met elkaar en het bedrijf blijven voelen. Via workshops zorgden we ervoor dat zo’n 6.500 KPN collega’s met hun teams afspraken maakten hoe ze voor hun eigen team het nieuwe werken zo goed mogelijk kunnen inrichten, om vanuit daar te gaan leren wat werkt en wat niet.

Het helpt dat KPN de technologie en omgeving voor thuiswerken al zo goed faciliteert. Slechte verbindingen, slechte apparatuur en slechte werkplekomgevingen frustreren enorm als je thuiswerkt. Dat is bij KPN op orde en wordt ondersteund met e-learnings om mensen te leren omgaan met alle facetten van thuiswerken: een goede houding aannemen, mentaal en fysiek fit blijven, hoe om te gaan met toepassingen zoals Microsoft Teams. Dat zijn cruciale voorwaarden voor succesvol hybride werken. Ook een heldere richting hoe wij als KPN er naar kijken naar de toekomst is belangrijk. En die is er, met de ‘Zo werken wij’-wegwijzer. Ruim 75% van onze collega’s steunt de richting.

"We leren van veranderende omstandigheden."

Zeer frequent doen we ook onderzoek onder medewerkers, met essentiële vragen: Hoe bevalt het thuiswerken? Kunnen de werknemers hun werk goed doen? Hoe is de werk-privé balans? De resultaten zijn over het algemeen positief te noemen. Ruim 90 procent van de medewerkers kan het werk prima thuis uitvoeren en ruim 70 procent van de werknemers geeft ook aan dat zij meer dan 60 procent van de werkweek thuis wil werken. Slechts 2 procent van onze medewerkers wil fulltime op kantoor werken. We delen onze ervaringen ook met klanten, zowel via tientallen een-op-eensessies als via online evenementen. Zo deden in 2021 500 klanten mee met het ‘Hybride werken’-webinar van KPN. Verder delen we al onze best practices en klanten kunnen die gratis krijgen. Ook als ze vragen hebben, kunnen ze bij ons terecht.

Ervaringen delen is cruciaal, want ondanks dat we al flinke stappen hebben gezet, blijven we leren van de veranderende omstandigheden. Het komende jaar krijgen onze teams binnen de kaders van KPN alle ruimte om te bepalen wat voor hen het beste werkt. Dat gaan ze uitproberen en alles wat werkt, daar gaan we mee door. Daarbij gaan we ook zoveel mogelijk naar een datagedreven aanpak met oog voor de mens, want veelal is een aanpak rond hybride werken toch maatwerk. Doen wat werkt; voor KPN betekent dat dat maatwerk altijd nodig is".

Download complete jaarverslag

KPN Integrated Annual Report 2021 Spread navigation / 13 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 Single navigation / 13 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2021 / 3 MB Download
KPN Integrated Annual Report 2021 ESEF / 2 MB Download
Consolidated Financial Statements / 3 MB Download
Social figures / 140 KB Download
Environmental figures / 214 KB Download
GRI index / 1 MB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden